Ruházati eladó

A képzés célja a munkaterülethez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása.A ruházati eladó legjellemzőbb tevékenységei: áruforgalmat bonyolít le, a kereskedelmi egységet szabályszerűen működteti, árut vesz át, tájékozódik a divatról, felkészül a szezonváltásokra, külső/belső dekorációt készít/készíttet az aktualitásnak megfelelően, tisztán tartja a kirakatot, ügyel a kirakati áruk aktuális fogyasztói árának feltüntetésére, ellenőrzi a kirakatkönyvbe beírt információkat (kód megnevezés, mennyiség, ár), elők

Szociális gondozó és ápoló képzés

A szociális gondozó és ápoló az a középfokú szakképzettségű szociális szakember, aki a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- és szakellátás területén ápolási és gondozási alapfeladatokat lát el. Tevékenységét az ellátást igénybe vevő saját környezetében vagy intézményi keretek között végzi.

Termelésirányító tanfolyam

 

A termelésirányító az elsődleges termék-előállító, karbantartó, szerelő munkaszervezetek munkáját, az előírt munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával, szervezi és operatívan irányítja. Ellátja a termelés műszaki, ügyviteli feladatait, a berendezéseket a leggazdaságosabban üzemelteti és karbantartja.
A tanfolyamot elsősorban termelésirányítók, műszakvezetők és helyetteseik számára ajánljuk. A képzés célja azon ismeretek átadása, melyek gyakorlatba való átültetése révén hatékonyság- és termelékenységjavulás illetve költségcsökkentés érhető el.

Volfrámelektródás hegesztő

A technológiának megfelelő hegesztési munkafogások elsajátítása. Olyan szakemberek képzése, aki elvégzi az adminisztrációs feladatokat, ellenőrzi a munkaterületet, előkészíti a munkadarabot, beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket, elvégzi a hegesztést, elvégzi a vágást, biztosítja a munkavégzés befejezésének rendjét, betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

Londiner tanfolyam

A tanfolyam sikeres elvégzéséről a résztvevők magyar-, német- és angol nyelvű igazolást szereznek.

* Turizmus- és szállodai alapismeretek, viselkedési szabályok, földszinti és emeleti munkafolyamatok, londiner feladatai, munkajog, környezetvédelem, balesetvédelem, elsősegély, szakmai látogatás szállodában - 32 óra
* Szakmai német nyelv - 32 óra
* Szállodai gyakorlat három-és négycsillagos szállodákban - 16 óra (ált. 2 szombati nap)

Hidraulikai ismeretek tanfolyam

Az oktatás keretében a résztvevők elsajátítják a hidraulikus energiaátvitellel kapcsolatos alapismereteket, a hidraulikus berendezések működésének alapjait. Alapos ismereteket szereznek a hidraulikai rendszerek és elemek szerelésében, beállításában és működtetésében, megismerik a hidraulikus technika alkalmazásának lehetőségeit.

 

Oldalak