MS Word tréning

A képzés célja a résztvevők korábban megszerzett ismeretanyagának frissítése és az előképzettség esetleges hiányosságainak pótlása, új, az MS Word program középhaladó- ill. haladó szintű alkalmazását elősegítő gyakorlati ismeretek megszerzése.
A tréninget követően a résztvevők képessé válnak általános dokumentumok, faxok, körlevelek szerkesztésére, stílusok, egyszerű és összetett formázási- és szövegműveletek alkalmazására.

MS Excel tréning

A képzés célja a résztvevők korábban megszerzett ismeretanyagának frissítése és az előképzettség esetleges hiányosságainak pótlása, új, az MS Excel program középhaladó- ill. haladó szintű alkalmazását elősegítő gyakorlati ismeretek megszerzése.

A tréninget követően a résztvevők képessé válnak egyszerű és összetett adatnyilvántartások, kimutatások, függvényeken alapuló adatrendezések készítésére.

Konyhai kisegítő tanfolyam

A képzés célja munkaterülethez szükséges szakmai ismeretek elsajátítása. A konyhai kisegítő legfontosabb feladata, hogy a szakács által elkészítendő ételek alapanyagait előkészítse (hús, zöldségek), a főzés folyamatába besegítsen, kiegészítő műveleteket végezzen (szűr, sűrít, dúsít, aprít, stb.). Szükség szerint ételmintát tesz el, az étel jellegének megfelelően készen tart, gondoskodik a napi maradvány tárolásáról. Munkája során betartja a higiénés előírásokat.

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő tanfolyam

A képzés keretében a résztvevők széleskörű ismereteket sajátítanak el a következő témakörökkel kapcsolatban: szépészeti vállalkozás indítása és üzemeltetése, anyagismeret, eszközök/gépek/felszerelések használata, karbantartása, fertőtlenítése, bizonyos bőrbetegségek felismerése és kezelése, műkörömépítés előkészítése, speciális manikűr eljárások (hagyományos/klasszikus, francia, japán) azok eszközei és anyagai, körömdíszítés, bőrdíszítés, alapvető műkörömépítés technikák, kézápolás, tyúkszem és körömsarok-benövés szakszerű eltávolítása, körömsarok-növés szabályozásának technikája, paraffino

Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek tréning

ISO 22000:2005 tréning. Ismeretek, készségek és képességek elsajátítása az élelmiszer-biztonsági rendszerek működtetése területén. A résztvevők megismerik az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelményeket, a felülvizsgálat módszertanát. Gyakorlati példákon és minta feladatokon keresztül begyakorolják a szabvány követelményeinek való megfelelést, a megelőző tevékenységek, helyesbítő és javító tevékenységek tervezésének és végrehajtásának módszereit. Képesek lesznek a belső felülvizsgálatok, szállítói auditok tervezésére és végrehajtására.

Internethasználat és kommunikáció tréning

A résztvevők készség szinten elsajátítják az internet-használattal és a böngészéssel kapcsolatos alapfogalmakat, megtanulják a világhálón való navigálást és információkeresési technikákat, az elektronikus levelezőrendszerek használatát. Megismerik az egyes üzenetfajtákat és az e-mail-használattal kapcsolatos biztonsági előírásokat. Képesek lesznek megjeleníteni és kitölteni web - űrlapokat, elmenteni weboldalakat, fájlokat le- és feltölteni megadott szempontok alapján. Megismerkednek a hálózati etikettel és a levelezőrendszer-szoftverek kezelésével, továbbá e-mailek rendszerezésével.

Oldalak