Fogászati asszisztens

A fogászati asszisztens fogorvosi rendelőben foglalkoztatott egészségügyi szakember. Feladatait a fogorvos utasítása és ellenőrzése mellett végzi: kommunikál a betegekkel, tájékoztatást és tanácsot ad; sterilizálja, fertőtleníti és előkészíti a műszereket; a vizsgálatoknál asszisztál, segédkezik; kikeveri a tömőanyagokat és lenyomati anyagokat, elvégzi az adminisztrációt és dokumentációt.

Pályázatíró és projektmenedzser tanfolyam

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a sikeres projekt jellemzőit, tervezésének-, előkészítésének és lebonyolításának menetét. Legyenek jártasak a projektekhez kapcsolódó munkafolyamatokban. Készség szinten sajátítsák el azokat a módszereket, melyekkel a munkatársak tevékenységét támogatni tudják - ennek eredményeként képessé válnak az egyes folyamatok tudatos áttekintésére, az egyes lépések időbeli megtervezésére, valamint hatékonyabb célkitűzésre és a cél eléréséhez szükséges idő meghatározására.

Angol kezdő, újrakezdő nyelvtanfolyam Szombathely

A tanfolyamot kezdő és újrakezdő nyelvtanulóknak ajánljuk de hasznos lehet azok számára is, akik meglévő nyelvtudásukat szeretnék felfrissíteni. A tanfolyam végén a résztvevő képes egyszerű kommunikációra, tud kérdezni és megválaszolni saját magával kapcsolatos kérdéseket. A közvetlen szükségleteivel vagy nagyon ismerős témákkal kapcsolatban képes lesz egyszerű állításokat tenni ill. azokra reagálni. Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat.

Angol közép - TELC English B2 nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam

A felkészítő tanfolyam során a vizsgázók áttekintik a nyelvvizsgához szükséges nyelvtani ismereteket, átismétlik, gyakorolják a B2 szint szükséges szókincsét. Ezeken túl pedig alaposan felkészülnek a TELC English B2 nyelvvizsga írásbeli és szóbeli típusfeladataiból.

Német alap - TELC Deutsch B1 nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam

A résztvevők felfrissítik nyelvtudásukat, áttekintik a nyelvvizsgához szükséges nyelvtani ismereteket, átismétlik, gyakorolják a B1 szint szükséges szókincsét. Ezeken túl pedig alaposan felkészülnek a TELC Deutsch B1 (Zertifikat Deutsch) nyelvvizsga írásbeli és szóbeli típusfeladataiból. A képzésben résztvevő elsajátítja a mindennapi élethelyzetekben történő alapvető, idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges nyelvtudást és nyelvhasználati készségeket. Önállóan tud olyan egyszerű, összefüggő mondatok alkotni, melyek önmagával, családtagjaival és környezetével kapcsolatosak.

Nordic Walking tanfolyam

A képzés célja egy új szabadidősport elméleti- és gyakorlati ismereteinek elsajátítása.
A képzés keretében a résztvevő megismerkedik a Nordic Walking történetével, eszközeivel, fajtáival, az alaptechnikával, a hegynek fel menet- és a lejtmenet helyes technikájával, a leggyakrabban előforduló hibákkal. A tanfolyam szerves részét képezi a kapcsolódó elméleti alapismeretek átadása is mint pl. anatómiai alapok, élettan, egészségfejlesztés, gyógytestnevelés stb.

Oldalak